مگسی را کشتم

 

مگسی را کشتم

 

نه به این جرم که حیوان پلیدیست، بد، است

 


 

و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است

 


 

طفل معصوم به دور سر من می چرخید

 


 

به خیالش قندم

 


 

یا که چون اغذیه ی مشهورش، تا به آن حد، گَندَم

 


 

ای دو صد نور به قبرش بارد

 


 

مگس خوبی بود

 


 

من به این جرم که از یاد تو بیرونم کرد

 


 

مگسی را کشتم

 

مرحوم حسین پناهی
/ 0 نظر / 129 بازدید