روز بارانی

اولین روز بارانی را به خاطر داری؟غافلگیر شدیمچتر نداشتیمخندیدیمدویدیمبه شالاپ شلوپ های گل آلود عشق ورزیدیم.دومین روز بارانی چطور؟پیش بینی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

به یک جایی از زندگی که رسیدی می فهمی

اونی که زود میرنجه زود میره، زود هم برمیگرده.اما اونی که دیر میرنجهدیر میره، اما دیگه برنمیگرده. ....... هستند کسانی که روی شانه هایتان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید

تقسیم بندی انسانهاازنظردکترشریعتی

دکتر علی شریعتی انسان‌ها را به چهار دسته تقسیم کرده است: ١ـ آنانی که وقتی هستند، هستند و وقتی که نیستند ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 70 بازدید
آذر 90
5 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
6 پست